Noordwes-Universiteitsbiblioteke

Gevorderde Soektog                                 

Katalogus  | WorldCat Discovery | Databasisse | LibGuides (Vakgidse)

Kennisgewingbord

Vind Inligting

Dienste

Gidse en Opleiding

Oor Ons

Volg Ons

Nuus

SANLIC Conference 2017

SANLIC Konferensie 2017

NWU-personeellede het die SANLIC-konferensie in Durban (22-25 Mei 2017) bygewoon.

NWU Opedag

VK Voorgraadse Opedag 2017

Die Biblioteek het op Saterdag 13 Mei deelgeneem aan die NWU Opedag aktiwiteite.

Open Day

PK Voorgraadse Opedag 2017

Die Biblioteek het op Saterdag 6 Mei 2017 deelgeneem aan die NWU Opedag aktiwiteite.