Noordwes-Universiteitsbiblioteke

Gevorderde Soektog                                 

Katalogus  | WorldCat Discovery | Databasisse | LibGuides (Vakgidse)

Kennisgewingbord

Vind Inligting

Dienste

Gidse en Opleiding

Oor Ons

Volg Ons

Nuus

Ferdinand Postma Library renovations

Ferdinand Postma-Biblioteek Opknappings

Die Biblioteek se 1ste en 2de vloer gaan oor die volgende paar maande opgeknap word. Ons vra omverskoning vir enige ongerief tydens die opknappingstydperk.

Open Day

The Veranderende Rol van Biblioteke

Personeel het 'n UniVen eScience-benchmarking besoek bygewoon om te praat oor die rol wat die NWU-biblioteke speel om navorsing te ondersteun.

SANLIC Conference 2017

SANLIC Konferensie 2017

NWU-personeellede het die SANLIC-konferensie in Durban (22-25 Mei 2017) bygewoon.