Biblioteek- en Inligtingsdiens

Gevorderde Soektog                                 

Katalogus  | WorldCat Discovery | Databasisse | LibGuides (Vakgidse)

Kennisgewingbord


Nuus

Open Day 2018

Opedae 2018

Die NWU-Biblioteek en Inligtingsdiens het deelgeneem aan die onlangse NWU-Opedae.

Taalbewusmaking

Taalbewusmakingsweek:
28 Mei - 1 Junie

Die NWU Biblioteek- en Inligtingsdiens sal 'n reeks bewusmakingsweke aanbied met fokus op kwessies wat almal raak.