Noordwes-Universiteitsbiblioteke

E-naslaanwerke

Algemene inligtingsbronne

Almanakke/Kalenders

Bibliografiese style

Eksamenvraestelle

Ensiklopedieë

Jaarboeke

Nuus

Pharmacopoeia

Statistieke

Universiteite, tegnikons en skole wêreldwyd

Woordeboeke

  • Die Elektroniese WAT is die daarstelling van die 14 WAT-dele ( A-S), tesame met die Woordkeusegids, in elektroniese formaat
  • Die Oxford English Dictionary bevat die betekenis, geskiedenis en uitspraak in die Engelse taal en word as een van die mees gesaghebbende bronne beskou
  • Oxford Reference Online is ’n versameling bekende naslaanwerke in elektroniese formaat
  • Pharos is ’n versameling vir Suid-Afrikaanse vakwoordeboeke en -woordelyste