Noordwes-Universiteitsbiblioteke

Inligtingsdienste en Fakulteitsbibliotekarisse

Kontak gerus jou Fakulteitsbibliotekaris vir

 • hulp met literatuursoektogte op verskillende databasisse. Hulp kan per afspraak of per e-pos versoek word.
 • opleiding van personeel en studente in die gebruik van databasisse, verwysings en bibliografiese bestuur.
 • advies oor:
  • verwysings
  • bibliometrics en altmetrics
  • ORCID en ander navorser ID's om die impak van navorsing te verbeter
  • in watter tydskrif om te publiseer
  • riglyne vir skrywers by die indiening van 'n tydskrifartikel
  • self-indiening van navorsingsuitsette op Boloka (NWU: Institusionele Pakhuis)

 Kontakinligting: Fakulteitsbibliotekaris

Mahikeng-Biblioteek

Potchefstroom-Biblioteek

Vanderbijlpark-Biblioteek

Ishe Muzvondiwa

Ishe Muzvondiwa is die Fakulteitsbibliotekaris vir

 

Glenda Makate

Glenda Makate is die Fakulteitsbibliotekaris vir

Martie Esterhuizen

Martie Esterhuizen is die Fakulteitsbibliotekaris vir

Vir meer inligting kontak asseblief