Biblioteek- en Inligtingsdiens

Interbiblioteeklening

Interbiblioteeklening (IBL) lewer 'n diens aan nagraadse studente en navorsers deur die verkryging van materiaal  wat nie deur die Noordwes-Universiteit se Biblioteke besit word nie.  Die Biblioteek verskaf deur middel van ’n landwye interbiblioteekleningnetwerk ook dokumente aan ander nasionale en internasionale biblioteke.

Vra 'n boek/artikel aan deur op jou kampus te klik en die vorm te voltooi

(Klik asseblief op jou kampus om seker te maak die materiaal word na die regte biblioteek gestuur. Kyk gerus na die handleiding oor hoe om 'n Interbiblioteeklening-versoek in te dien of kontak jou fakulteitsbibliotekaris vir hulp.)

Vrae rondom IBL?
Wees asseblief bewus van die reëls rakende die gebruik van Interbiblioteeklening.

Wie  mag van interbiblioteeklening gebruik maak?

Hierdie diens is vir geregistreerde vierdejaar-, honneurs-, magister- en doktorale studente beskikbaar, sowel as personeel van die NoordWes-Universiteit.

 

Waar is die toonbank?

Mahikeng: Die Interbiblioteekleningafdeling is geleë in die voorportaal van die Biblioteek. 

Potchefstroom: Die Interbiblioteekleningafdeling is geleë in die voorportaal van die Ferdinand Postma Biblioteek. 

Vanderbijlpark: Die Interbiblioteekafdeling is geleë op die grondvloer van die Biblioteek langs by die reserveertoonbank. 

 

Kantoorure

Boeke kan by die biblioteke se interleningtoonbanke afgehaal en terugbesorg word. Buite kantoorure kan dit by die onderskeie biblioteke se uitleentoonbank afgehaal of ingehandig word. 

Mahikeng: Maandag - Vrydag: 08:30 - 16:30

Potchefstroom: Maandag - Vrydag: 07:30 - 16:30

Vanderbijlpark: Maandag - Vrydag: 07:30 - 16:30

 

Kontakbesonderhede

Mahikeng kontakbesonderhede

Kontakpersoon: Papula Baas
E-posadres: papula.baas@nwu.ac.za
Tel.: +27 (0)18 389 2419
Faks: +27 (0)18 389 2114
 

POSADRES
Interbiblioteekleningsdienste
Privaatsak X2104
MMABATHO
2735
Suid-Afrika

Adres vir koerier: NWU Mahikeng, Biblioteek (Gebou A-7), Hoek van Dr Albert Luthuli en Universiteitslaan, MMABATHO  [Kampuskaart]

 

Potchefstroom kontakbesonderhede

Kontakpersone
Wilna Stavast (Vra materiaal aan vanaf Universiteite)
Seka Sizani (Verskaf materiaal aan Universiteite)

E-posadres: interbib@nwu.ac.za
Tel.: +27 (0)18 299 2793
Faks: +27 (0)18 299 2999

POSBESONDERHEDE
Interbiblioteeklening
Ferdinand Postma Biblioteek
Privaatsak X05
POTCHEFSTROOM
2522

Adres vir koerier: NWU Potchefstroom, Ferdinand Postma-Biblioteek (Gebou E7, Hoffmanstraat 11, Potchefstroom [Kampuskaart]

 

Vanderbijlpark kontakbesonderhede

Kontakpersoon: Dennis Mabena
E-posadres: vtcill@nwu.ac.za
Tel.: +27 (0)16 910 3044
Faks: +27 (0)16 910 3171
 

POSADRES
Interbiblioteeklening
Biblioteek, Gebou - 13
Posbus 1174
VANDERBIJLPARK
1900

Adres vir koerier: NWU Vanderbijlpark, Biblioteek (Gebou 13), Hendrik van Eck Blvd, Vanderbijlpark [Kampuskaart]

 

Hoe om 'n aanvraag te rig

Dit is belangrik dat jy vooraf eers die Biblioteek se katalogus en die A-Z Publication Finder raadpleeg alvorens 'n aanvraag gerig word. Indien die Biblioteek die item besit word dit nie aangevra nie.

Let wel: Geen nuwe aanvrae sal geprosesseer word indien daar uitstaande boetes is nie.

 

Bibliografiese inligting wat benodig word vir 'n interbiblioteeklening

Boeke: outeur / titel / uitgawe / jaar / ISBN (indien beskikbaar)

Tydskrifartikels: tydskrifartikels / jaar / volume/ nommer / bladsye/ outeur en titel van die artikel / ISSN (indien beskibaar)

Proefskrifte en verhandelings: outeur / titel / datum / universiteit waar studie voltooi is

 

Hoe lank neem dit voordat die aanvraag ontvang word?

Boeke: ± 3 weke
Artikels: ± 3 -10 dae

Vertragings kan voorkom as gevolg van faktore buite die beheer van die personeel, soos boeke wat uitgeleen is of tydskrifte wat in die bindery is of sirkuleer by takbiblioteke.

 

Kennisgewing van ontvangs van boeke en artikels

Artikels:

 • Artikels word na die gebruiker se e-pos gestuur.

Boeke: 

 • Gebruikers wat woon in Mahikeng, Potchefstroom en Vanderbijlpark sal 'n kennisgewing ontvang wanneer die boek afgehaal kan word by die IBL-toonbank.
 • Indien die gebruiker buite Mahikeng of Vanderbijlpark woon, sal die boeke op versoek gepos word. Dit bly die verantwoordelikheid van die gebruiker om die boeke terug te besorg aan die Biblioteek, persoonlik of per pos/koerier.

Boeke: Potchefstroom

 • Die pos van boeke aan gebruikers is tydelik opgeskort.
 • Gebruikers buite Potchefstroom moet hulle eie reëlings tref om boeke by die IBL-toonbank af te haal, hetsy persoonlik of via koerier.
 • Dit bly die verantwoordelikheid van die gebruiker om die boeke terug te besorg aan die Biblioteek, persoonlik of per pos/koerier.

 

Leentydperk van boeke

Die leentydperk word bepaal deur die beleid van die verskaffende biblioteek.

 • Nasionale boeke se leentydperk is  ± 3 - 8 weke.
 • Geen boeke word internasionaal aangevra nie.
 • Besorg boeke betyds terug en maak seker van die vervaldatum van die leentydperk.
 • Elke boek word voorsien van 'n papierstrook.
 • Neem asseblief kennis dat die leendatum op die papierstrook aandui wanneer die boek ingehandig moet word. Dit is die verantwoordelikheid van die gebruiker om die boek betyds terug te besorg.
 • Moet asseblief nie die papierstrook verwyder wanneer die boek aan die biblioteek terugbesorg word nie. Indien die papierstrook pla, plaas dit gerus oor na die agterste blad van die IBL-boek.
 • Die papierstrook help die IBL-afdeling om die boek te identifiseer as 'n IBL-boek wanneer dit aan die biblioteek terugbesorg word.
 • Boete vir laat boeke:
  • Mafikeng: Boete vir laat boeke beloop R4.00 per boek per dag.
  • Potchefstroom: Boete vir laat boeke beloop R10.00 per boek per dag.
  • Vanderbijlpark: Boete vir laat boeke beloop R10.00 per boek per dag.

 

Hernuwings

 • Sommige biblioteke staan geen hernuwings toe nie, ander biblioteke staan slegs EEN hernuwing toe.
 • Gebruik asseblief te alle tye die Request ID op die papierstrook as die verwysingsnommer met hernuwingsversoeke of met IBL-navrae, hetsy telefonies of per e-pos
 • Verskaf ook die vorige vervaldatum (Patron due date)  op die papierstrook vir ’n hernuwing.

 

Kostes verbonde aan interbiblioteeklening

 • Nasionaal: Artikels en boeke word gratis verskaf sover moontlik
 • Internasionaal: Daar word probeer om artikels in die hande te kry wat gratis deur instansies beskikbaar gestel word. Andersins kos 'n artikel by benadering $15 - $35 afhangende van die aantal bladsye. Hierdie koste word vooraf met die gebruiker gekommunikeer en is op die gebruiker se rekening. Geen boeke word internasionaal aangevra nie.