Biblioteek- en Inligtingsdiens

Leendienste

1. Hoe neem ek boeke uit?

’n Geldige universiteitskaart moet getoon word vir alle leentransaksies. Neem jou universiteitskaart en die items wat jy wil uitneem na die leentoonbank.

2. Wie mag boeke uitneem en vir hoe lank?

Die leentydperk vir biblioteekmateriaal hang af van die gebruikerskategorie.

Lidmaatskap kategorie

Aantal items

Leentydperk (dae)

Voorgraads

6

14

Vierdejaars en Honns

10

30

Nagraads (M en PhD)

15

30

Akademiese personeel

30

90

Ondersteuningspersoneel

10

30

Professionele personeel

15

30

3. Mag lede van die publiek toegang tot die Biblioteek verkry?

Ja, lede van die publiek mag toegang tot die Biblioteek verkry. Kontak asseblief die Biblioteek waartoe jy toegang verlang.

 • Mahikeng: +27 (0)18 389 2198
 • Potchefstroom: +27 (0)18 299 2800
 • Vanderbijlpark: +27 (0)16 910 3170

4. Waar sien ek watter boeke ek alreeds uitgeneem het?

 • Gaan na jou biblioteekrekord.
 • Tik jou van, universiteitsnommer en PIN in.
 • 'n Lys van die boeke wat jy uitgeneem het vertoon op die skerm.
 • Of vra die personeel by jou naaste leentoonbank om ’n lys van boeke wat jy uitgeneem het vir jou uit te druk.

5. Waar sien ek wanneer ek my boeke met terugbesorg?

 • Gaan na jou biblioteekrekord.
 • Tik jou van, universiteitsnommer en PIN in.
 • 'n Lys van die boeke wat jy uitgeneem het vertoon op die skerm.
 • Die Status gee jou die datum waarop ’n spesifieke boek terugbesorg moet word. 
 • Of vra die personeel by jou naaste Leentoonbank om ’n lys van boeke wat jy uitgeneem het met die datum wanneer hulle moet terugbesorg word vir jou uit te druk.

6. Wat gebeur indien ek nie my boeke betyds terugbesorg nie?

 • Boetes vir laat items eskaleer en het die opskorting van biblioteekdienste tot gevolg totdat die boeke teruggebring word en die boete betaal is.
 • Let asseblief dat die vervaldatum van die boek in die boek gestempel word.

7. Hoe vermy ek boetes?

 • Bring die items wat jy geleen het op of voor die vervaldatum terug.
 • Moet nie jou boeke vir ander persone gee om terug te besorg nie.
 • Hanteer jou universiteitskaart soos ’n kredietkaart. Moet nie dat ander persone jou kaart leen nie. Rapporteer jou kaart onmiddelik indien dit wegraak of gesteel is.
 • Onthou: Jy bly self verantwoordelik vir items wat op jou naam uitgeleen is al deel jy die items met ander.

8. Hoe hernu ek my boeke?

 • Slegs twee hernuwings per boek word toegelaat.
 • Items van die reserveerversameling mag nie hernu word nie.
 • Items wat jy via interbiblioteeklening uitgeneem het, word apart hernu. Kontak jou naaste interbiblioteekleningpersoneel vir meer inligting oor die hernuwing van interbiblioteekleningboeke.
 • Gebruik een van die volgende maniere om jou boeke te hernu.
  1. ​Items kan via die web hernu word. Gaan na jou biblioteekrekord
   • Let asseblief dat jy nie toegelaat gaan word om jou boeke aanlyn te hernu
    • op die dag wat jou vervaldatum verstryk nie.
    • as jou boeke reeds laat is nie.
    • indien jy die boeke reeds twee keer hernu het nie.
    • indien jou lenersrekord verval het nie.
    • indien die boek deur iemand anders bespreek is nie.
  2. Items kan persoonlik by die leentoonbank hernu word. Vra die personeel om die boeke vir jou te hernu.
  3. Items kan per e-pos hernu word deur 'n boodskap te stuur aan:
  4. Items kan telefonies hernu word.
   • Mahikeng: +27 (0)18 389 2198
   • Potchefstroom: +27 (0)18 299 2800
   • Vanderbijlpark: +27 (0)16 910 3170

9. Hoe besorg ek my geleende boeke terug?

Geleende biblioteekmateriaal kan by die leentoonbank terugbesorg word op die kampus waar dit uitgeneem is.

 • Mahikeng
 • Potchefstroom
  • Na-ure by die Ferdinand Postma-Biblioteek in die boekebus wat naby die ingang van die Biblioteek geplaas is.
  • Per geregistreerde pos aan die Ferdinand Postma-Biblioteek, Privaatsak X05, Noordbrug 2522. Kontak Njabulo Makhathini by +27 (0)18 299 2783 vir meer besonderhede.
 • Vanderbijlpark
  • Na-ure by die Vanderbijlpark-Biblioteek in die boekebus wat naby die ingang van die Biblioteek geplaas is.
  • Per geregistreerde pos aan die Vanderbijlpark-Biblioteek, Posbus 1174, Vanderbijlpark 1900. Kontak Tiny Moripa by +27 (0)16 910 3043 vir meer besonderhede.

10. Mag ek boeke uitneem vanaf enige kampusbiblioteek?

Geregistreerde studente van die Noorwes-Universiteit mag boeke op enige kampus uitneem.

11. Wat staan my te doen indien die item wat ek wil uitneem reeds deur iemand anders uitgeneem is?

Jy kan ook jou naaste Leentoonbank vra om die bespreking vir jou te plaas.

12. Wat indien ’n item op die rak moet wees, maar jy kan dit nie opspoor nie?

 • Gaan na die Leentoonbank en rapporteer die boek as vermis.
 • Die Biblioteekpersoneel sal na die boek soek en dit vir jou bespreek indien hulle dit vind.
 • Indien die boek nie gevind word nie, sal die status van die boek op die katalogus verander word na Missing.