Biblioteek- en Inligtingsdiens

Wagwoorde

Op-kampus toegang

  • Toegang word outomaties gegee via die Ezproxy-bediener.
  • Sommige van die e-tydskrifte is individuele inskrywings wat nie via ’n Ezproxy-bediener (ip-validasie) werk nie. Hulle benodig ’n unieke gebruikersnaam en wagwoord. Skakel asseblief  jou kampusbiblioteek indien jy ’n ander gebruikersnaam en wagwoord as jou van en ID-/universiteitsnommer gevra word.

Af-kampus toegang

  • Jy moet ’n geregistreerde student van die Noordwes-Universiteit wees om af-kampus toegang te kry tot die databasisse en e-tydskrifte waarop die biblioteek inteken.
  • Toegang word verskaf via ’n Ezproxy-bediener. Jy sal vir jou van en ID-/universiteitsnommer  gevra word om toegang tot die databasisse en e-tydskrifte te verkry. Skakel jou kampusbiblioteek indien jy nie toegang met jou van en ID-/universiteitsnommer kan kry nie.
  • Sommige van die e-tydskrifte is individuele inskrywings wat nie via ’n Ezproxy-bediener (ip-validasie) werk nie. Hulle benodig ’n unieke gebruikersnaam en wagwoord. Skakel asseblief  jou kampusbiblioteek indien jy ’n ander gebruikersnaam en wagwoord as jou bvan en ID-/universiteitsnommer gevra word.

Kontakinligting vir die kampusbiblioteke

  • Mafikengkampus: +27 (0)18 389 2099
  • Potchefstroomkampus: +27 (0)18 299 2802
  • Vaaldriehoekkampus: +27 (0)16 910 3174